فرآیند لیپولیز

فرآیند لیپولیز ، تکنیکی است که با استفاده از ارتعاشات اولتراسوند و یا حرارت نور لیزر  سلول های چربی موجود در افراد چاق را به صورت تکه ای خرد می کند و از بدن آنها تخلیه می نماید. امروزه معضل چاقی در بین افراد شایع گشته و روش پایان بخشیدن به این موضوع ، ذهن افراد را به خود مشغول کرده است. اما لیپولیز در از بین بردن این مشکل موفق بوده است.

فرآیند لیپولیز

 

شرایط رسیدن به نتیجه دلخواه از انجام فرآیند لیپولیز :

هنگامی که فرد برای درمان چاقی خود ، تکنیک لیپولیز را انتخاب می کند باید جزء کاندیدای مناسب عمل لیپولیز به شمار آید. اگر انتخاب اولیه درست نباشد ، دست آخر، آنچه که از نتیجه عمل می آید قطعا رضایت بخش بیمار نخواهد بود.

کاندیدای مناسب انجام فرآیند لیپولیزافرادی هستند که بدنشان دارای :

  • چربی با ضخامت بین 1 تا 6 سانتی متر باشد. اگر دارای ضخامت چربی کمتر یا بیشتر از حد مذکور باشند، نمی توان عمل لیپولیز را برای آنها انجام داد.
  • میزان افتادگی متوسط یا خفیف باشد. در غیراین صورت لیپولیز به تنهایی قادر به جمع کردن و یا کشیدن پوست بیماران نمی باشد.
  • شکم با جداره سفت باشند. بانوانی که بارداری های متعدد داشته اند و شکم شان بیش از حد شل شده است نمی توانند تنها با استفاده از این روش به هدف خود برسند.

لازم به ذکر است بدانید :  فردی که برای  انجام لیپولیز اقدام می نماید بایست از نتیجه عمل خود انتظار منطقی و معقول داشته باشد.

در انجام فرآیند لیپولیز، پزشک معالج میزان خروج چربی از بدن را کنترل می نماید. این کار بایست به میزان مناسب و به صورت دقیق انجام شود ، زیرا خروج بین 15 الی 20 کیلو چربی ممکن است سبب فرورفتگی ، ظاهر ناهموار، شل شدن پوست آن قسمت شود.

لیپولیز، به دو روش داخلی ( اینترنال )  و ( اکسترنال ) خارجی انجام می شود. هر کدام از این روش ها معایب و مزایای خود را  به همراه دارند.

متخصصین با استفاده از فرآیند لیپولیز قادرخواهند بود چاقی افراد را درمان کنند. امروزه این موضوع ، باعث ناراحتی افراد شده و به یک معضل فکری در آنها تبدیل شده است.