آیا درمان با لیپولیز در یک جلسه انجام می شود؟

به طور معمول درمان با لیپولیز یک جلسه ای است. در بالغین وقتی سلول های چربی برداشته می شوند، دوباره تکثیر نمی یابند. اگر بعد از انجام لیپولیز اضافه وزن پیدا کند، چربی به طور عمده در نواحی درمان نشده تجمع پیدا می کند. بعد از حصول نتایج نهایی، اگر پزشک شما از نتایج راضی نباشد ممکن است برای بهبود نتایج، روتوش یا touch up را برای شما توصیه نماید.

 


آیا در فردی که تحت درمان با نسل های قدیمی تر لیپولیز قرار گرفته می توان برای اصلاح و بهبود نتایج از لیپولیز پیشرفته استفاده کرد؟

بله، استفاده از لیپولیز پیشرفته در اینگونه از بیماران بسیار موفقیت آمیز است.


آیا می توان در فردی که قبلا تحت درمان با لیپوساکشن معمولی قرار گرفته، از لیپولیز پیشرفته استفاده کرد؟

بله، به کارگیری لیپولیز پیشرفته در نواحی ای از بدن که قبلا با لیپوساکشن معمولی درمان شده و نیاز به اصلاح دارد، بسیار مناسب است.